Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

„A jakże Wojaże ...”

26-27.09.2023 roku

„A jakże Wojaże …” to projekt realizowany w miesiącach czerwiec – październik 2023 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie. Zadanie to współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym w obszarze pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Projekt jest formą kontynuacji działań realizowanych we wcześniejszych latach ph. „Integracyjnie – Aktywnie – Kulturalnie”. Skierowany jest do osób z niepełnosprawnością – uczestników ŚDS Odolanów i zawiera elementy, które cieszą się dużym zainteresowaniem z ich strony, stwarzając nowe szanse i możliwości aktywności i integracji, jak również terapii i rozwoju. Składa się z trzech głównych działań. Rozpoczął się od warsztatów i zajęć teatralnych, artystycznych i kulinarnych, pozwalających zarówno na zdobywanie nowych wiadomości, umiejętności i zdolności, jak również stwarzając możliwość szeroko rozumianego oddziaływania terapeutycznego, arteterapeutycznego.
W ramach powyższego projektu, jako jego drugi etap, w dniach 26 – 27 września 2023 roku odbyła się wycieczka dwudniowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie. Składała się ona z pobytu z jednym noclegiem w ośrodku wypoczynkowym w Turawie usytuowanym w okolicach jezior Turawskich, w ramach którego przygotowano zajęcia terapeutyczne (arteterapeutyczne), warsztat i plener artystyczny, wspólne spacery po okolicy, zajęcia sportowo – rekreacyjne. W drugim dniu uczestnicy udali się do Opola, gdzie zwiedzali miasto, odwiedzili Muzeum Polskiej Piosenki, Aleję Gwiazd i opolski Amfiteatr Tysiąclecia.
Projekt zakończony będzie integracyjnym spotkaniem podsumowującym, zawierającym w sobie działania warsztatowe, zabawy sportowo – rekreacyjne i sensoryczne, projekcie filmowe i prezentacje artystyczne.

Close Menu