Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

„Bezpieczny i zdrowy Senior”

07-08.07.2020 roku

W dniach 7 i 8 lipca odbyły się dwudniowe warsztaty w ramach projektu „Bezpieczny i zdrowy Senior w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. W warsztatach uczestniczyła 10 osobowa grupa Seniorów z Dziennego Domu Senior + w Odolanowie. Celem głównym projektu jest podniesienie świadomości wśród Seniorów w zakresie kompleksowego bezpieczeństwa i zdrowia wraz z działaniami wspierającymi oraz edukacją osób starszych. Podstawowym celem szczegółowym działań jest nabycie przez uczestnika/uczestniczkę – Seniora wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, a w szczególności:
a) podniesienie stopnia wiedzy i kompetencji Seniorów w zakresie bezpieczeństwa konsumenckiego i przestępstw kryminalnych;
b) zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie bezpieczeństwa z tytułu zdarzeń losowych wśród Seniorów;
c) zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa w domu i na ulicy wśród osób starszych;
d) prowadzenie aktywnego i zdrowia stylu życia, aktywnego starzenia się poprzez propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie do starości i jak najdłuższe zachowanie samodzielności;
e) zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie I pomocy przedmedycznej, aktywności ruchowej poprzez utrzymanie poziomu sprawności i wydolności organizmu, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym (otyłości).

Dwudniowe warsztaty składały się z 4 komponentów, a mianowicie:
1. Bezpieczeństwa konsumenckiego,
2. Bezpieczeństwa z tytułu zdarzeń losowych,
3. Bezpieczeństwa w domu i na ulicy,
4. Aktywnego i zdrowego trybu życia Seniora.

Seniorzy biorący udział w warsztatach otrzymali „Pudełko życia”. “Pudełko życia”, podobnie jak akcja “Koperty życia” ma na celu chronić ludzkie życie poprzez znaczne ułatwienie interwencji służb medycznych w przypadku osób starszych lub samotnie mieszkających, a zmagających się z przewlekłymi chorobami mogącymi stanowić zagrożenie dla życia tych osób. W przypadku utraty świadomości informacje zawarte w “Pudełku życia” stanowią niezbędne źródło wiedzy o przyczynach potencjalnego zasłabnięcia.

Close Menu