Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

Dni Otwarte w SENIOR+ w Odolanowie

05-06.01.2018 roku

Po wielu miesiącach przygotowań i intensywnych prac budowlano – remontowych w dniu 2 stycznia 2018 roku oficjalnie rozpoczął swoją działalność Dzienny Dom SENIOR+ w Odolanowie, funkcjonujący w strukturach organizacyjnych Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie. Usytuowany jest on na parterze budynku dawnego dworca kolejowego w Odolanowie. Powstały tam pokoje i pomieszczenia do zajęć terapeutycznych i ćwiczeń, pokój dzienny oraz pokój klubowy z biblioteczką, sprzętem RTV oraz dostępem do Internetu. Obiekt jest zaopatrzony w kuchnię, pomieszczenia gospodarcze i porządkowe oraz pokój pielęgniarski, szatnię oraz toalety. Całość jest przystosowana dla osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Z obiektu korzysta 30 seniorów, objętych opieką przez minimum 8 godzin dziennie.

Uroczyste otwarcie Dziennego Dom SENIOR+ w Odolanowie odbyło się w dniu 29 grudnia 2018 roku, w którym udział wzięli m. in. Wicewojewoda Wielkopolski – Pni Marlena Maląg, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Pani Marzena Wodzińska, Poseł na Sejm RP – Pan Jan Mosiński oraz Starosta Ostrowski – Pan Paweł Rajski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także: p.o. Komendanta Powiatowego Policji – mł. Insp. Piotr Wilkowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Jacek Wiśniewski, radni powiatowi, radni gminni, sołtysi oraz przewodniczący rad osiedlowych. Poświęcenia obiektu dokonał Proboszcz Parafii pw. św. Marcina ks. Prałat Dariusz Smolnik. Zaproszonym gościom oraz wykonawcom, inspektorom i osobom, które przyczyniły się do powstania obiektu wręczono pamiątkowe medale wykonane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Odolanowie.

W dniach 5 i 6 stycznia 2018 roku zorganizowano Dni Otwarte organizowane z okazji uruchomienia Dziennego Domu SENIOR+, w programie których znalazło się:
– zwiedzanie budynku i otoczenia Dziennego Domu SENIOR+,
– zapoznanie się z ofertą świadczonych usług, zapleczem terapeutycznym i rehabilitacyjnym, podstawowym wyposażeniem, zakresem funkcjonowania i realizacji wytyczonych celów i zadań,
– wystawa fotograficzna dokumentująca kolejne etapy powstawania Dziennego Domu SENIOR+,
– zapoznanie się z Programem Wieloletnim SENIOR+ realizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego.

Close Menu