Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

Działalność odolanowskiego Centrum w dobie koronawirusa

07.05.2021 roku

W odniesieniu do poprawiającej się sytuacji epidemiologicznej w Polsce i poluzowania obostrzeń również placówki dziennego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością i seniorów rozpoczynają swoją działalność w trybie stacjonarnym. Od dnia 4 maja 2021 roku w podziale na dwie niezależne grupy funkcjonuje odolanowski Środowiskowy Dom Samopomocy, a od dnia 10 maja br. działalność stacjonarną rozpoczyna Dzienny Dom Senior+ w Odolanowie.
Wcześniej działalność stacjonarna była ograniczana lub całkowicie wstrzymana decyzjami Wojewody Wielkopolskiego ze względu na bezpośrednie zagrożenia związane z wirusem COVID-19. Placówki te nadal jednak prowadziły działania na rzecz uczestników oraz mieszkańców, które ze względu na zaistniałą sytuacji przybierały nową, alternatywną formę pozwalającą na zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa. Utrzymywany był stały kontakt telefoniczny z seniorami oraz uczestnikami i ich rodzinami, opiekunami. Na bieżąco przypominano o panujących obostrzeniach i wynikających z nich obowiązkach. Monitorowano potrzeby, stan zdrowia i samopoczucie podopiecznych, motywując jednocześnie do podejmowania różnych działań i prac w domowych warunkach, nie zapominając przy tym o kwestach zdrowia fizycznego. Do domów przekazywano również pakiety z materiałami dydaktycznymi oraz niezbędnymi do pracy narzędziami. Organizowano wewnętrzne konkursy pozwalająca na aktywizację i włączanie w działania o charakterze artystycznym (plastyczne, poetyckie). Wśród seniorów i uczestników prowadzona była także ankieta ph. „Sprawdź swoją kreatywność”. Kolejną z form wsparcia były kontakty poprzez sieć Internet (komunikatory, portale społecznościowe, pocztę internetową)
Okres pandemii koronawirusa i izolacji to trudny czas zarówno dla seniorów, jak i osób z niepełnosprawnością. Starano się jednak, aby nie pozostawali z tym sami, zapewniając wsparcie w jak najszerszym zakresie, w tym również umożliwiając kontakt z psychologiem lub prowadząc niezbędne konsultacje psychiatryczne.

Close Menu