Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

I Forum Zdrowia Psychicznego

14.10.2022 roku

W dniu 14 października 2022 roku przedstawiciele ŚDS Odolanów wzięli udział w I Forum Zdrowia Psychicznego organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim. Spotkanie miało miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Wysocku Wielkim, a wzięli w nim udział dyrektorzy i kierownicy oraz przedstawiciele Domów z całego terenu województwa wielkopolskiego. Wzięła w nim udział również Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Pani Monika Donke – Cieślewicz i Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego Pan Roman Pacholczyk. Podczas otwarcia spotkania odczytano list od Pani Marleny Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej skierowany do organizatora, a Pani Magdalena Skrzypek przedstawiła prelekcję dot. zdrowia psychicznego i osób z niepełnosprawnością w kontekście Szkoły Specjalnej oraz istoty funkcjonowania ŚDS jako istotnego miejsca dla osób, które zakończyły nauczanie szkolne. W trakcie Forum można było obejrzeć prezentację i film oraz zapoznać się z funkcjonowaniem ostrowskiego ŚDS, a spotkanie dopełniła wystawa prac artystycznych uczestników.
Kluczowym i ważnym elementem Forum była możliwość poznania się i wysłuchania innych, jak również podjęcia wspólnych rozmów głównie na temat problemów na jakie napotykają Środowiskowe Domu Samopomocy w codziennym funkcjonowaniu, a jednocześnie podzielenia się sukcesami i osiągnięciami. Zebrane podczas spotkania kwestie i wnioski zostaną przekazane jednostkom, którym podlegają Domy w celu naświetlenia najistotniejszych, a niemałych problemów z funkcjonowaniem tych Placówek w dzisiejszych trudnych czasach.

Close Menu