Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

Funkcjonowanie ŚDS w czasach epidemii

23.11.2020 roku

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego w związku z zapobieganiem rozpowszechniania się choroby zakaźnej COVID-19 z dniem 20 października br. czasowo zawieszona została działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie. Nie oznacza to, że ŚDS całkowicie przestał funkcjonować. Pracownicy nadal podejmują działania i prowadzą prace pozwalające na wspieranie podopiecznych, w tak trudnej obecnie sytuacji, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością. Aktualna sytuacja wymusiła podejmowanie nowych form kontaktu, jak i odmiennych działań i form wsparcia udzielanego tym osobom. Utrzymywany jest stały kontakt telefoniczny z uczestnikami oraz ich rodzinami i opiekunami. Utworzona została również specjalna grupa funkcjonujące poprzez komunikator internetowy, na której oprócz wymiany informacji tekstowych, publikowane są materiały fotograficzne, wideo, zadania do wykonania oraz warsztaty i filmy instruktażowe. W funkcjonowanie grupy włączyli się aktywnie zarówno pracownicy, jak i uczestnicy i ich rodziny, opiekunowie. Jednocześnie do uczestników dostarczane są niezbędne materiały dające im możliwość podejmowania prac w warunkach domowych. Zapewniając wsparcie w jak najszerszym zakresie do ich dyspozycji jest również psycholog i pracownika socjalny, prowadzone są również niezbędne konsultacje psychiatryczne.

Close Menu