Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

Projekt „Integracyjnie – Aktywnie – Kulturalnie II”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie
30.11.2021 roku

Z ostatnim dniem października 2021 roku dobiegł końca realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie projekt pt. „Integracyjnie – Aktywnie – Kulturalnie II”. Zadanie publiczne współfinansowane było ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację programu w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie. Realizowany był on przy współpracy z odolanowskim Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość”.
W ramach projektu przygotowywana została wycieczka dwudniowa i cykl wyjazdów jednodniowych o charakterze integracyjnym, kulturalnym (krajoznawczym), zakończone integracyjnym spotkaniem podsumowującym. W kolejnych etapach realizacji zadania obyła się wycieczka do Domasławic (14 – 15 wrzesień 2021 roku) i wyjazdy do Gołuchowa (23 wrzesień 2021 roku), Ostrowa Wielkopolskiego (11 październik 2021 roku) oraz Wrocławia (30 październik 2021 roku). Pozwoliły one na integrację beneficjentów projektu oraz miłe spędzenie czasu, zwiększając udział osób z niepełnosprawnością w różnych formach rekreacyjno – terapeutycznych, wypoczynku, pobudzając do aktywnego uczestnictwa i podejmowania nowych wyzwań, zwiększając poczucie wspólnotowości, przeciwdziałając alienacji i wykluczeniu. W ramach wyjazdów uczestnicy oprócz wspólnych spacerów i poznawania ciekawych miejsc, brali udział również w warsztatach i plenerach artystycznych, grach integracyjnych (terenowych), seansie filmowych oraz spektaklu teatralnym. Na zakończenie przygotowano wystawę artystyczną (plastyczną, fotograficzną) podsumowującą realizację zadania.
Projekt był formą kontynuacji oferty realizowanej przez odolanowskie Stowarzyszenie w 2019 roku, rozszerzonej o nowe elementy i nowe miejsca pobytu. Stał się on jednocześnie formą rozszerzenia działalności prowadzonej w obrębie pracy terapeutycznej dla i z osobami z niepełnosprawnością.

Close Menu