Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

Międzynarodowe Biennale „Terapia i Teatr” w Łodzi

10-13.06.2018 roku

Grupa pracowników i uczestników ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie miała możliwość wzięcia udziału w formie obserwatorów w Międzynarodowym Biennale – XIII Spotkaniach Teatralnych „Terapia i Teatr”. Odbywały się one w Łodzi w dniach 10 – 13 czerwca 2018 roku na scenach Teatru Nowego oraz w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych. Festiwal poświęcony był prezentacji, wykorzystaniu i upowszechnianiu zarówno polskich, jak i światowych technik stosowanych w teatroterapii dla osiągania celów edukacyjnych, artystycznych oraz terapeutycznych, a jego organizatorem był Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi.

Międzynarodowe spotkania Teatralne, od pierwszej edycji w 1995 roku, poświęcone są twórczości teatralnej osób niepełnosprawnych, aktorstwu niepełnosprawnych, upowszechnianiu idei terapii, edukacji i integracji przez teatr, dyskusji na temat wspólnotowości w teatrze oraz potrzeb i możliwości udziału w kulturze osób zagrożonych marginalizacją. Zajmuje nas także szeroko pojęta socjoterapia przez teatr, w środowisku osób uzależnionych i osadzonych w zakładach karnych.
(Źródło: POLESKI OŚRODEK SZTUKI)

W programie tegorocznego Biennale znalazł się przegląd teatralny, warsztaty artystyczne i arteterapeutyczne, prezentacje i pokazy metod pracy, wycieczka po Łodzi, wystawa oraz konferencja naukowa. Grupa z ŚDS Odolanów miała możliwość obejrzenia wielu interesujących i poruszających spektakli teatralnych oraz wzięcia udziału w ciekawych warsztatach teatralnych, przeżywając wiele doznań artystycznych oraz zdobywając nowe doświadczenia. Festiwal pozwolił jednocześnie dokonać nowego spojrzenia na własne podejmowane działania o charakterze teatralno – multimedialnym, realizowane w ramach funkcjonowania odolanowskiej Placówki i spotkań działającej przy niej grupy teatralnej „Po prostu”.

Close Menu