Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na stanowisko terapeuty / terapeuty zajęciowego / instruktora terapii zajęciowej

19.10.2022 roku

OGŁOSZENIE

Dyrektor Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie
informuje o naborze kandydatów na stanowisko
TERAPEUTA / TERAPEUTA ZAJĘCIOWY / INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ
W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W ODOLANOWIE

Forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę na czas określony
z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika terapeutyczna, pedagogika specjalna lub pokrewne przygotowujące do pracy z osobami dorosłymi np. terapia zajęciowa, socjoterapia, oligofrenopedagogika lub średnie – ukończona szkoła policealna o specjalności terapeuta zajęciowy albo ukończona szkoła policealna o odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 
Szczegółowe informacje dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GMCP Odolanów
pod adresem: https://www.bip.gmcentrum.pl/50,ogloszenia-o-naborze
Close Menu