Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

Podsumowanie projektu „A jakże Wojaże ...”

06-10.2023 roku

Na przełomie miesięcy czerwiec – lipiec 2023 roku, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie realizowało projekt ph. „A jakże Wojaże …”. Bezpośrednimi odbiorcami podejmowanych działań były osoby z niepełnosprawnością – uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie. Zadanie współfinansowane było ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym w obszarze pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Projekt składał się z trzech głównych elementów:
1. Warsztaty, zajęcia – teatralne, artystyczne i kulinarne pozwalające zarówno na zdobywanie nowych wiadomości, umiejętności i zdolności, jak również stwarzające możliwość szeroko rozumianego oddziaływania terapeutycznego, arteterapeutycznego,
2. Wycieczki, wyjazdy – wycieczka do Turawy i Opola, łącząca w sobie działania artystyczne, arteterapeutyczne, jak również integrację, rekreację i turystykę,
3. Integracyjne spotkanie podsumowujące – zamykające i podsumowujące realizację projektu, wypełnione działaniami terapeutycznymi i artystycznymi, integracyjnymi i rekreacyjnymi, zakończone wspólnym seansem filmowym oraz noclegiem.

Nadrzędnym celem projektu była szeroko rozumiana integracja oraz aktywizacja, stworzenie osobom z niepełnosprawnościami okazji do skorzystania z szeregu atrakcji o charakterze artystycznym, kulturalnym, turystycznym, zawierając w sobie jednocześnie elementy terapeutyczne, arteterapeutyczne, rehabilitacyjne. Działania tego typu cieszą się dużym zainteresowaniem, otwierając wiele nowych możliwości, stając się bodźcem do aktywności i podejmowania wyzwań, elementem motywującym do przezwyciężania własnych ograniczeń i barier, walki z trudnościami i odnajdywania sposobów radzenia sobie z nimi.

Close Menu