Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

Podsumowanie projektu „Integracyjnie – Aktywnie – Kulturalnie”

29.10.2019 roku

W dniu 29 października 2019 roku odbyło się integracyjne spotkanie podsumowujące realizację projektu „Integracyjnie – Aktywnie – Kulturalnie” skierowanego do osób z niepełnosprawnością – uczestników ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie. Projekt współfinansowany był ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w ramach zadania publicznego „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”. Jego realizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie przy współpracy z Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie. Spotkanie stworzyło okazję do wspólnych rozmów, dyskusji i pogadanek, a poprzedzone było warsztatami artystycznymi, plastycznymi nawiązującymi tematycznie do wcześniejszych realizacji projektowych. W ramach spotkania przygotowano również wystawę fotografii wykonywanych przez uczestników w trakcie kolejnych wyjazdów.

W ramach projektu przygotowywany został cykl wyjazdów o charakterze integracyjnym, kulturalnym (krajoznawczym). W ramach cyklu odbyły się trzy wyjazdy (wycieczki):
1. Wycieczka do Poznania – zwiedzanie Poznania, w tym m. in. Zabytkowych Kościołów, Starego Rynku i Ratusza, zakończone odwiedzinami w Starym Browarze i udziałem w seansie kinowym w MULTIKINIE,
2. Wycieczka do Poznania – zwiedzanie INEA STADION POZNAŃ oraz wyjazd do Teatru Muzycznego na musical pt. „PIPPIN” ,
3. Wycieczka do Kórnika (zwiedzanie Muzeum Zamek w Kórniku oraz spacery po parku) i Rogalina (zwiedzanie pałacu, galerii obrazów, gabinetu londyńskiego i galerii antenatów, powozowni oraz spacery po ogrodzie i parku).

Projekt pozwolił na aktywne uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w realizowanych działaniach, zwiększając jednocześnie szeroko rozumianą integrację oraz przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu tych osób. Zadanie pozwoliło na zwiększenie dostępności do różnych ciekawych form kulturalnych i krajoznawczych, zwiększenie świadomości na temat roli kultury oraz krajoznawstwa w życiu człowieka. Wpłynęło pozytywnie na kształtowanie aktywnej, twórczej postawy wobec sztuki i tradycji kulturowej, zachęcając do aktywnego wypoczynku. Pozwoliło na wyrównywanie szans oraz pokonywanie barier, wzmacnianie związków emocjonalnych, poczucia własnej wartości i zwiększenie poczucia wspólnotowości.

Close Menu