Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

Podsumowanie projektu „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie”

Koło Gospodyń Wiejskich w Kaczorach

W miesiącu październiku 2019 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Kaczorach weszło w ostatni już etap realizowanego od miesiąca czerwca projektu pt. „Kaczory – Integracyjnie i Aktywnie”. Główne działania zostały już przeprowadzone i spotkały się z pozytywnym wydźwiękiem oraz odbiorem ze strony zarówno członków Koła, jak i społeczności lokalnej wsi Kaczory. Na koniec pozostało jeszcze podsumowanie i zamknięcie projektu oraz rozliczenie dotacji otrzymanej w ramach realizacji zadania.
Projekt dofinansowany był ze środków Programu „Działaj Lokalnie XI” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” i gminę Odolanów. Poszczególne działania udało się również zrealizować dzięki współpracy z Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie.

Głównym rezultatem zadania jest przeprowadzenie cyklu spotkań i działań projektowych, w ramach których odbyło się:
– spotkanie organizacyjne,
– warsztaty florystyczno – papiernicze,
– biesiada w klimatach ludowych,
– kilkudniowy cykl spotkań o charakterze rekreacyjno – sportowym: przejażdżki rowerowe, zajęcia z nordic – walking, zajęcia fitness,
– spotkanie integracyjne na zakończenie projektu.
Udało się również pozyskać fundusze na zakup stołów i ławek, które staną się zapleczem do realizacji kolejnych spotkań, warsztatów, pikników integracyjnych oraz dla planowanej na przyszłe lata realizacji przestrzeni rekreacyjnej w Kaczorach.

Realizacja projektu pozwoliła i przyczyniła się do zwiększenia integracji i aktywności mieszkańców wsi Kaczory, pozwoliła na lepsze poznanie siebie i zacieśnienie więzi. Jednocześnie udało się zaangażować społeczność lokalną do podejmowania wspólnych inicjatyw. Projekt stał się wspaniałą formą aktywizacji, rekreacji i aktywnego wypoczynku, z elementami ludowymi, artystycznymi, kultywując tradycje i sięgając jednocześnie tematyką do 15 lat przynależności Polski do UE. Poprzez realizację poszczególnych działań udało się wpłynąć na zmianę postrzegania aktywności nie tylko fizycznej (ruchowej), zmianę podejścia do sposobu spędzania wolnego czasu zarówno przez osoby starsze, jak również dzieci i młodzież.

Close Menu