Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

Podsumowanie projektu „Spotkanie z Wędką”

07-10.2023 roku

„Spotkanie z Wędką” to projekt od kilkunastu lat realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie. Przygotowywany jest we współpracy z odolanowskim Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość”, jak również członkami Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Odolanowie. Na przełomie kolejnych lat ewoluując zmieniał on swoją nazwę, jak również rozszerzał zakres realizacji, zwiększając atrakcyjność i efektywność działań skierowanych do jego odbiorców.
Tegoroczna edycja projektu realizowana była w okresie od lipca do października 2023 roku. Odbyła się dzięki współfinansowaniu ze środków otrzymanych od Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego w ramach XIX edycji Konkursu Grantowego. Bezpośrednimi odbiorcami projektu były osoby z niepełnosprawnością ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie oraz osoby w podeszłym wieku z Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej i seniorzy z Dziennego Domu Senior+ w Odolanowie.

W ramach projektu zrealizowano cztery główne działania:
1. Zawody Wędkarskie realizowane w kategorii open i zakończone spotkaniem integracyjnym,
2. Działania Artystyczne, w ramach których przygotowano zajęcia plastyczne, warsztaty z ceramiki, zabawy muzyczne i działania teatralne, zabawy integracyjne,
3. Zabawy Sportowe, w tym integracyjne gry zespołowe, zabawy gimnastyczne i aerobowe,
4. Spotkanie Podsumowujące połączone ze wspólnymi działaniami i zabawami.

Cel główny projektu to propagowanie sportu wędkarskiego wśród osób z niepełnosprawnością, seniorów i osób w podeszłym wieku oraz integracja w tym środowisku i społeczności lokalnej, promowanie aktywnego wypoczynku, aktywizowanie do spędzania czasu na świeżym powietrzu, a jednocześnie aktywizowanie do podejmowania aktywności twórczej, twórczej ekspresji.

Close Menu