Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

Podsumowanie XII Regionalnego Konkursu Plastycznego

13.06.2018 roku

W dniu 13 czerwca br. uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie wzięli udział w uroczystym podsumowaniu XII Regionalnego Konkursu Plastycznego dla osób niepełnosprawnych „Piękno krajobrazów ziemi kaliskiej”. Podsumowanie i otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło się w Ośrodku Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji przy ul. Łódzkiej w Kaliszu. Organizatorem konkursu była Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu, Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza” im. prof. Jerzego Rubińskiego oraz Fundacja „Aktywni zawodowo”. Całość realizowana był pod honorowym patronatem Grzegorza Sapińskiego – Prezydenta Miasta Kalisza. Celem konkursu było pobudzenie aktywności twórczej osób niepełnosprawnych oraz popularyzacja ich dorobku w społeczeństwie, zwrócenie uwagi społeczeństwa na istnienie i potrzeby tej grupy społecznej, dążenie do likwidacji negatywnych zjawisk w postaci izolacji i wykluczenia społecznego, jak również podkreślenie roli współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Close Menu