Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

Projekt „Spotkanie z Wędką”

18.08.2022 roku

Od lipca 2022 roku podejmowane są prace organizacyjne i realizowany jest projekt „Spotkanie z Wędką”. Przygotowywany i prowadzony jest on przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie, we współpracy z Gminno – Miejskiem Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość”. Jego realizacja jest możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków otrzymanych od Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. Cel główny projektu to propagowanie sportu wędkarskiego wśród osób z niepełnosprawnością, seniorów i osób w podeszłym wieku oraz integracja w tym środowisku i społeczności lokalnej, promowanie aktywnego wypoczynku, aktywizowanie do spędzania czasu na świeżym powietrzu, aktywizowanie do podejmowania aktywności twórczej.
Pierwszym głównym działaniem w ramach realizacji powyższego projektu były Zawody Wędkarskie zorganizowane w dniu 18 sierpnia 2022 roku na zbiorniku wodnym GLINIANKI w Odolanowie. Wzięli w nich udział osoby z niepełnosprawnością ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie oraz osoby w podeszłym wieku z Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej i seniorzy z Dziennego Domu Senior+ w Odolanowie. Zawody organizowane były w kategorii open, a nad ich przebiegiem czuwała Komisja Sędziowska. Uczestnicy projektu łowili ryby na specjalnie przygotowanych stanowiskach w zespołach jedno, dwu i trzyosobowych. Na zakończenie odbyło się komisyjne ważenie, mierzenie i liczenie złowionych ryb. Oficjalne podsumowanie zawodów oraz uhonorowanie zwycięzców i wyróżnionych odbędzie się podczas planowanego na miesiąc wrzesień spotkania integracyjnego zamykającego projekt.
W spotkaniu wzięli udział goście zaproszeni, w tym Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów – Marian Janicki, Wiceburmistrz Gminy i Miasta Odolanów – Jan Prokop oraz Dyrektor GMCP Odolanów – Wojciech Słodkiewicz. W realizację zawodów aktywnie włączyli się w formie wolontariatu wędkarze z Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Odolanowie, wspierając i czuwając nach bezpiecznym i właściwym ich przebiegiem.

Close Menu