Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

Projekt „Wycieczki aktywnych seniorów – Seniorów na Plus”

30.10.2019 roku

Z końcem miesiąca października przyszedł czas na podsumowanie i zakończenie realizacji projektu „Wycieczki aktywnych seniorów – Seniorów na Plus”. Spotkanie integracyjne na zakończenie zadania zorganizowane zostało w dniu 30 października 2019 roku w Dziennym Domu Senior+ w Odolanowie. Odbiorcami projektu byli seniorzy z Dziennego Domu Senior+ w Odolanowie oraz mieszkańcy Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej. Przygotowany i realizowany był przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie dzięki współfinansowaniu ze środków Gminy i Miasta Odolanów. Środki finansowe pozyskane zostały w ramach realizacji zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt realizowany był przy współpracy z Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie.

W ramach projektu przygotowywany został cykl spotkań wyjazdowych o charakterze kulturalnym oraz krajoznawczym, w tym:
– Wycieczka do Rogalina – zwiedzanie pałacu, galerii obrazów, gabinetu londyńskiego i galerii antenatów, powozowni oraz spacery po ogrodzie i parku,
– Wycieczka do Arboretum w Stradomii – spotkanie integracyjne w formie Pikniku,
– Wycieczka do Kalisza – wyjazd do Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego na spektakl pt. „Szalone Nożyczki”.

Głównym rezultatem projektu jest organizacja cyklu spotkań wyjazdowych dla osób w podeszłym wieku, pozwalających na ich aktywne uczestnictwo i zmierzających jednocześnie do zwiększenia integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób w podeszłym wieku – seniorów. Poprzez realizację zadania udało się zwiększyć dostępność do różnych ciekawych form kulturalnych i krajoznawczych pozwalających na jak najpełniejszy rozwój, samorealizację. Projekt pozwolił na zwiększenie świadomości na temat roli kultury oraz krajoznawstwa w życiu człowieka, rozumienie potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego.

Close Menu