Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

Seniorzy w Lewkowie

24.05.2023 roku

W środę w ramach projektu „Wycieczki aktywnych seniorów – Seniorów na Plus” Seniorzy Dziennego Domu Senior+ w Odolanowie oraz Mieszkańcy Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej wraz z opiekunami wyjechali na wycieczkę do Lewkowa. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie i współfinansowany ze środków Gminy i Miasta Odolanów w ramach realizacji zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.”
Po pięknie odrestaurowanym Pałacu Lipskich w Lewkowie, po jego wnętrzach oprowadziła nas Pani Sylwia Nowicka – Dyrektor Muzeum bardzo ciekawie opowiadając historię rodu Lipskich.
Pałac sprawiał wrażenie i zachwycał. Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się bardzo dużo ciekawych rzeczy. Trochę pogoda sprawiła psikusa, bo było zimno.
Wizyta w Lewkowie to nie tylko pałac, ale także blisko 6-hektarowy park, po którym można spacerować wokół stawów. Są odtworzone kładki, pojawiło się wiele ławek, na których można przysiąść i odpocząć. Park jest pełen ptaków, siedząc na ławce można podziwiać kaczki w stawie czy pracujące czarne dzięcioły na starodrzewie.
Polecamy innym chętnym, żeby odwiedzili Lewków. Spełniliśmy główne cele realizacji powyższego projektu, w tym szeroko rozumianą integrację i aktywizację, zwiększenie poczucia wspólnotowości, jak również przeciwdziałanie alienacji i wykluczeniu.

Close Menu