Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

22.11.2021 roku

Z okazji obchodzonego corocznie Dnia Pracownika Socjalnego w dniu 22 listopada 2021 roku odbyło się uroczyste spotkanie pracowników odolanowskiego Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość”. Oprócz pracowników i Dyrektora Centrum – Pana Wojciech Słodkiewicza, wzięli w nim udział również zaproszeni goście: Pan Marian Janicki – Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów oraz Pani Krystyna Wiertelak – Sekretarz Gminy i Miasta Odolanów. Spotkanie było okazją do złożenia życzeń i podziękowań oraz słów uznania za zaangażowanie w wykonywaną pracę i trud wkładany w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Jednocześnie przekazano życzenia dalszej wytrwałości i satysfakcji z pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym. Spotkanie zakończyło się przy wspólnym torcie okolicznościowym.

Close Menu