Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

Spotkanie z Wędką – Odolanów 2021

06-07.07.2021 roku

W dniach 6 – 7 lipca 2021 roku realizowany był projekt pn. „Spotkanie z Wędką”. Pomysłodawcą i realizatorem zadania było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie funkcjonujące przy odolanowskim Gminno – Miejskim Centrum Pomocy. Projekt współfinansowany był ze środków otrzymanych od Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego w ramach XVII edycji Konkursu Grantowego. Uczestnikami projektu były osoby z niepełnosprawnością ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie oraz osoby w podeszłym wieku z Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej i seniorzy z Dziennego Domu Senior+ w Odolanowie. Projekt był kontynuacją wcześniej podejmowanych działań o podobnym charakterze rozwiniętych o nowe elementy.
W pierwszym dniu dla części uczestników projektu zorganizowane zostały Zawody Wędkarskie, które odbyły się na zbiorniku wodnym GLINIANKI w Odolanowie. Ogólnie wzięło w nich udział 17 dwuosobowych zespołów wspieranych przez wędkarzy z odolanowskiego Koła Wędkarskiego, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie i realizację zawodów. Po zakończeniu odbyło się oficjalne ważenie, liczenie i mierzenie złowionych ryb. Łącznie w zawodach wzięło udział 34 uczestników i złowiono 207 sztuk ryb o wadze ponad 14 kg. Dodatkowo w tegorocznej edycji, dla pozostałych uczestników projektu, przygotowany został Konkurs Plastyczny połączony ze wspólnymi działaniami artystycznymi (warsztatowymi). Realizowany był on na terenach zielonych GMCP w Odolanowie.
W drugim dniu projektu, w ogrodzie odolanowskiego Centrum, odbyło się Integracyjne Spotkanie Podsumowujące, składające się z dwóch części. Pierwsza część sportowo – rekreacyjna, podczas której przeprowadzono integracyjne konkurencje rzutów do kosza, rzutów ringo, przeciągania liny oraz przygotowano wspólne zabawy z chustą integracyjną. Druga część podsumowująca projekt. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele lokalnych władz: Pan Jan Prokop – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów oraz Pani Krystyna Wiertelak – Sekretarz Urzędu Gminy i Miasta Odolanów. Uczestnicy Zawodów Wędkarskich nagrodzeni zostali dyplomami i statuetkami za zajęcie miejsc I – III (za największą wagę ryb) oraz wyróżnieniami za złowienie największej ryby i największej ilości ryb. Koło Wędkarskie w Odolanowie przekazało również puchar za największą wytrwałość. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział. Dla wędkarzy zaangażowanych w realizację zawodów oraz dla członków komisji sędziowskiej przygotowano specjalne podziękowania. Nagrodzeni zostali także uczestnicy Konkursu Plastycznego otrzymując wyróżnienia, a pozostali uczestnicy działań artystycznych dyplomy za udział. Dla wszystkich przybyłych na spotkanie podsumowujące przygotowano wspólną kawę, herbatę i słodki poczęstunek.
Celami głównymi projektu było propagowanie sportu, promowanie aktywnego wypoczynku, jak również integracja w środowisku osób niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku, seniorów. Jednocześnie podjęto działania pozwalające na aktywizowanie do podejmowania aktywności twórczej, pozwalającej na pobudzanie wyobraźni i ekspresji twórczej, zwiększającej wrażliwość estetyczną i kształtujących zdolności manualne. Całość działań projektowych spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem jego bezpośrednich odbiorców, którzy po trudnym okresie spowodowanym epidemią, z chęcią i radością podjęli wspólne działania.

Close Menu