Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

Warsztaty: Aktywni Seniorzy w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej

05-06.07.2018 roku

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska wspólnie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań realizuje projekt pn. „Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Celem głównym projektu jest zagospodarowanie potencjału osób starszych zamieszkujących gminy Metropolii Poznań oraz Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez zwiększenie aktywności społecznej tych osób. Jednym z elementów projektu jest organizacja 39 – ciu dwudniowych warsztatów mających na celu aktywizację społeczną osób starszych z terenu obu Aglomeracji. Warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów. Dwudniowe warsztaty odbyły się w dniach 5 i 6 lipca 2018 r. w Dziennym Domu Senior+ w Odolanowie. Pierwszy dzień spotkania obejmował: politykę senioralną – uczestnicy stworzyli skojarzenia związane z partycypacją obywatelską metodą mind mapping. Za pomocą tej metody stworzono senioralny słownik opisujący pojęcie „polityka senioralna”. Ramy polityki senioralnej – warsztaty. Komponent warsztatowy miał na celu wypracowanie rekomendacji do lokalnych polityk senioralnych w obszarach istotnych dla danej gminy. Podczas warsztatów pracowano metodą Word Cafe. Gminne Rady Seniorów – warsztat z komunikacji Rady Seniorów z Urzędem Gminy. Natomiast drugi dzień spotkania obejmował: wolontariat seniorów. Warsztat dotyczący organizacji wolontariatu w oparciu o seniorów w danej gminie. Konsultacje społeczne i budżety obywatelskie – komponent edukacyjno – aktywizujący w zakresie uczestnictwa w konsultacjach społecznych, szkolenie z przygotowywania projektów do budżetów obywatelskich do budżetu obywatelskich. Wybory samorządowe – komponent edukacyjno – aktywizujący w zakresie czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach samorządowych.
W podsumowaniu obu dni wziął udział Pan Marian Janicki Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów, który udzielił odpowiedzi na wypracowane przez seniorów wnioski. Wspólne zdjęcie pamiątkowe zakończyło dwudniowe warsztaty.

Close Menu