Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

Wycieczka aktywnych seniorów do Lichenia

22.06.2018 roku

Kontynuując realizację projektu „Wycieczki aktywnych seniorów – Seniorów na Plus” w dniu 22 czerwca br. odbył się kolejny wyjazd seniorów z Dziennego Domu SENIOR+ w Odolanowie i Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej. Miejscem wspólnego wyjazdu była miejscowość Licheń, gdzie uczestnicy mieli okazję odwiedzenia Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej – obecnie największego kościoła w Polsce. Bazylika położona jest na terenie sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym, ważnego katolickiego ośrodka religijnego w kraju. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie w ramach zadania publicznego wspieranego przez Gminę i Miasto Odolanów. Wśród głównych celów jakie stawiają sobie organizatorzy wyjazdów należy wymienić: integrację beneficjentów projektu oraz miłe spędzenie czasu, promowanie aktywności, zwiększenie poczucia wspólnotowości, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji, wyrabianie śmiałości, a także dostarczenie radosnych przeżyć, umożliwienie obcowania z kulturą, jak również krajoznawstwo.

Close Menu