Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

Wycieczki Aktywnych Seniorów – Odolanów 2022

31.08.2022 roku

W dniu 31 sierpnia 2022 roku odbył się drugi wyjazd integracyjny organizowany w ramach realizacji projektu „Wycieczki aktywnych seniorów – Seniorów na Plus”. Realizowany jest on przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie i współfinansowany ze środków Gminy i Miasta Odolanów w ramach realizacji zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
W wyciecze udział wzięli seniorzy z Dziennego Domu Senior+ w Odolanowie oraz mieszkańcy Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej wraz z opiekunami. W ramach wyjazdu odwiedzili muzeum w Lewkowie spacerując po parku Zespołu Pałacowo – Parkowego oraz kompleks „Górecznik” wędrując po Rodzinnym Parku Przygód i Edukacji (zagrodzie zwierząt, ścieżce edukacyjnej, strefie rozrywki). Wyjazd przebiegł w miłej i serdecznej atmosferze spełniając główne cele realizacji powyższego projektu, w tym szeroko rozumianą integrację i aktywizację, zwiększenie poczucia wspólnotowości, jak również przeciwdziałanie alienacji i wykluczeniu.

Close Menu