Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

„Wycieczki aktywnych seniorów – Seniorów na Plus”

01.10.2019 roku

Od kwietnia 2019 roku pod hasłem „Wycieczki aktywnych seniorów – Seniorów na Plus” realizowany jest projekt skierowany do seniorów z Dziennego Domu Senior+ w Odolanowie oraz mieszkańców Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie działające przy odolanowskim Gminno – Miejskim Centrum Pomocy. Współfinansowany jest ze środków Gminy i Miasta Odolanów w ramach realizacji zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Projekt jest kontynuacją wcześniejszej jego edycji z poprzedniego roku. Celem głównym zadania jest szeroko rozumiana integracja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, umożliwienie obcowania z kulturą, jak również krajoznawstwo i jednocześnie zwiększenie udziału osób w podeszłym wieku w tego typu przedsięwzięciach. Projekt składa się z cyklu spotkań wyjazdowych o charakterze kulturalnym oraz krajoznawczym dla osób w podeszłym wieku i seniorów, mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Odolanów. W ramach realizacji zadania odbyły się już dwa wyjazdy: do Rogalina (zwiedzanie pałacu, galerii obrazów, gabinetu londyńskiego, galerii antenatów, powozowni oraz spacery po ogrodzie, parku) i do Arboretum w Stradomii (spotkanie integracyjne w formie pikniku). Na miesiąc październik planowany jest wyjazd na spektakl do Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu oraz spotkanie podsumowujące.

Close Menu