Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

Wycieczki aktywnych seniorów – Seniorów na Plus

24.05.2018 roku

W dniu 24 maja 2018 roku odbył się pierwszy wyjazd integracyjny w ramach projektu „Wycieczki aktywnych seniorów – Seniorów na Plus”. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie w ramach zadania publicznego w obrębie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranego przez Gminę i Miasto Odolanów. Na projekt składa się cykl trzech spotkań wyjazdowych o charakterze kulturalnym, religijnym oraz krajoznawczym dla osób w podeszłym wieku – uczestników Dziennego Domu Senior+ i mieszkańców Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej. Miejscem pierwszego wyjazdu był Wrocław, a dokładniej wrocławskie ZOO i Afrykarium oraz Ogród Japoński. Kolejne wyjazdy planowane są do Lichenia ((Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej – obecnie największy kościół w Polsce) i do Gołuchowa (zamek i muzeum zamkowe oraz spacery po przepięknym parku). Celem głównym zadania jest szeroko rozumiana integracja oraz umożliwienie obcowania z kulturą, jak również krajoznawstwo i jednocześnie zwiększenie udziału osób w podeszłym wieku w tego typu przedsięwzięciach.

Close Menu