Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

XIII Regionalny Konkurs Plastyczny „Kaliskie w pejzażu”

12.06.2019 roku

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie kolejny raz wzięli udział w Regionalnym Konkursie Plastycznym organizowanym corocznie przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu. Jego współorganizatorem był Warsztat Terapii Zajęciowej w Kaliszu, a adresatami były osoby z niepełnosprawnością z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Zakładów Aktywizacji Zawodowej oraz innych placówek rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Zadaniem dla uczestników konkursu było ukazanie za pomocą dowolnych technik plastycznych piękna pejzaży kaliskich – historycznego i geograficznego regionu znajdującego się na terenach rozciągających się na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu górnej i środkowej Warty.
Główne cele konkursu to:
pobudzenie aktywności twórczej osób z niepełnosprawnością i szersza popularyzacja ich dorobku w społeczeństwie,
zwrócenie uwagi społeczeństwa na fakt istnienia i potrzeby tej grupy społecznej,
dążenie do likwidacji negatywnych zjawisk jakimi są izolacja i wykluczenie społeczne,
podkreślenie roli współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.
Podsumowanie XIII Regionalnego Konkursu Plastycznego „Kaliskie w pejzażu” i uroczyste otwarcie wystawy oraz rozdanie nagród odbyło się w dniu 12 czerwca 2019 roku w holu Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu. Reprezentantowi z ŚDS Odolanów – Zbigniewowi Błaszczykowi, udało się zdobyć wyróżnienie w konkursie.

Close Menu