Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

XVIII Przegląd Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych MASKA 2019

20.03.2019 roku

Od kilkunastu lat w Środowiskowym Domu Samopomocy w Odolanowie aktywnie działa grupa teatralna „Po prostu”. W skład grupy wchodzą osoby z niepełnosprawnością – uczestnicy Domu, którzy wraz z terapeutami przygotowują projekty teatralno – multimedialne, etiudy teatralne. Działania w obrębie grupy nastawione są w głównej mierze na oddziaływanie terapeutyczne poprzez sztukę w ramach szeroko rozumianej arteterapii, teatroterapii. W samym procesie powstawania projektów (etiud) duże znaczenie ma droga dochodzenia do powstania dzieła, w której na każdym etapie włączane są osoby z niepełnosprawnością.

„Twórcza działalność jest najważniejszą formą ludzkiej aktywności, ale w życiu osoby z niepełnosprawnością, zarówno intelektualną, jak i fizyczną, nabiera szczególnej wartości. Terapia poprzez sztukę, jako jedna z terapeutycznych form ekspresji twórczej, pozwala tym osobom na samopoznanie, samorealizację oraz integracyjne przenikanie do społeczeństwa, co w sposób znaczący może wpłynąć na zmianę jakości ich życia. (…) Usprawnienie osób z niepełnosprawnością odbywać się może poprzez różne formy aktywności, a aktywność twórcza jest jedną z tych, która pozwala tym osobom w autentyczny, aczkolwiek subtelny sposób, definiować siebie na nowo – jako aktywnego i twórczego”. [Źródło: Beata Kaczmarska, „Twórczość artystyczna w życiu osób z niepełnosprawnością – indywidualny i społeczny wymiar arteterapii”, Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania Nr I/2017(22)]

Grupa „Po prostu” prezentuje swoje osiągnięcia podczas wewnętrznych występów, jak również przed szerszą publicznością. Corocznie pojawia się również na organizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim, Przeglądzie Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych MASKA. W tym roku była to już XVIII edycja festiwalu i odbyła się w dniu 20 marca 2019 roku w Ostrowskim Centrum Kultury. Odolanowski ŚDS zaprezentował się jako jedna z 14 Placówek biorących udział w imprezie i przedstawił etiudę teatralną pt. „Podobrazie”, za którą otrzymał wyróżnienie. Prezentacje teatralne przyjmowały różną formę, a prezentowane z roku na rok spektakle stoją na coraz wyższym poziomie, pozwalając na zaprezentowanie z różnych stron teatru osób z niepełnosprawnością.

Close Menu