... Wiara Nadzieja Miłość ...

Serdecznie witamy ...

... na oficjalnej stronie internetowej Gminno - Miejskiego Centrum Pomocy
"Wiara - Nadzieja - Miłość" działającego w Odolanowie przy ul. Raszkowskiej 36.

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi formami
podejmowanej przez nas działalności, jednostami funkcjonującymi w naszych
strukturach ortganizacyjnych, w tym m. in. Odolanowskim Domem Pomocy Społecznej
dla osób w podeszłym wieku oraz Środowiskowym Domem Samopomocy
dla osób niepełnosprawnych.


Integracja 2017
Ogłoszenie


ZAWIADOMINIE O WYBORZE OFERTY


Zawiadomienie o wyborze oferty - załącznik pdf


Ogłoszenie


ZAPYTANIE OFERTOWE


Usługa cateringowa na przygotowanie i wydanie dwóch gorących posiłków podczas imprezy plenerowej Integracja 2017 ph. „Podróż dookoła świata”

Zapytanie ofertowe - załącznik pdf

Dokumentacja w formacie doc:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy
Aktualności
zobacz więcej ...

Informacje
zobacz więcej ...    Rok 2010 – rokiem obchodów
    10lecia odolanowskiego Centrum

„Szacunek wobec przeszłości i odpowiedzialność
przed przyszłością nadają życiu właściwy kierunek”
Dietrich Bonhoeffer

Zapraszamy do lektury "Monografii" - publikacji wydanej z okazji obchodzów 10lecia działalności i funkcjonowania odolanowskiego Gminno - Miejskiego Centrum Pomocy "Wiara - Nadzieja - Miłość".


    Masz problem !!! Szukasz pomocy !!! 

Zachęcamy do lektury wydanego w 2006 roku na zlecenie Gminno - Miejskie Centrum Pomocy, a sfinansowanego ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Odolanowie "Zaradnika" (wersja pdf) - poradnika, który oprócz rozpoznania i zdiagnozowania problemów życia rodzinnego oraz społecznego, pomaga skierować osoby borykające się z nimi do odpowiednich jednostek, organizacji, ludzi (...)